Algemeen

Hoe kun je je rechten opeisen in geval van letselschade?

Ongelukken gebeuren nu eenmaal, daar hoeft niet eens kwaad opzet voor in het spel te zijn. Het is vaak gewoon een kwestie van op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn. Wat wel een zekerheid is, is dat een ongeluk in bepaalde gevallen erge gevolgen heeft voor het slachtoffer ervan. Verwondingen en letsels moeten behandeld en verzorgd worden, een periode van werkongeschiktheid kan aanbreken, de kosten voor medicijnen en pijnstillers lopen op en de revalidatie kan ellendig lang duren. Als voor dit ongeluk een derde als verantwoordelijke kan aanzien worden, zal die derde aansprakelijk worden gesteld en zal hij een vergoeding van de gelden schade moeten betalen, de zogenaamde letselschadevergoeding.

Wat is letselschade?

Onder letselschade verstaan we de schade die je hebt geleden door toedoen van een ander. Dit kan gaan om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een medische fout en zelfs een hondenbeet. Je moet ervan uitgaan dat in geval van letselschade de schade een rechtstreeks gevolg is van het ongeluk. Je zou dus die schade zonder het ongeluk en zonder het toedoen van de aansprakelijke derde niet geleden hebben, dat is altijd het uitgangspunt.

Hoe maak je er aanspraak op?

Om aanspraak te kunnen maken op een letselschadevergoeding moet je aan de ene kant de geleden schade kunnen bewijzen en aan de andere kant de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de wederpartij kunnen aantonen. Pas als ontegensprekelijk kan aangetoond worden wie verantwoordelijk is voor de schade die je lijdt, kan sprake zijn van het betalen van een letselschadevergoeding.

Kun je zelf je letselschadevergoeding aanvragen?

Op de vraag of het kan, is het antwoord ja, op de vraag daarentegen of dit verstandig is, is het antwoord volmondig nee. Met deze letselschade advocaat Rotterdam naast je ben je een stuk beter voorbereid om een goed opgebouwd dossier te kunnen samenstellen en voorleggen waaruit blijft hoeveel de schade exact bedraagt en wie daar verantwoordelijk voor is. Een wederpartij zal vaak alles in het werk stellen om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven en in dat geval kan je alle hulp gebruiken, zeker die van een specialist in letselschade, een complexe en uitgebreide materie die de nodige kennis en ervaring vereist. Ben je het slachtoffer geworden van eender welke letselschade, dan kun je altijd beroep doen op een professional die voor jou de zaak in handen neemt, zoals een expert letselschade Enschede.

Geef een reactie