Algemeen

Een duurzamere wereld

Tegenwoordig wordt het onderwerp duurzaamheid veel besproken. Op mondiaal niveau maken overheden afspraken over klimaatdoelstellingen. Het is duidelijk dat een duurzamere leefstijl nodig is. Ook lokale gemeentes houden zich bezig met hoe ze steden en wijken kunnen verduurzamen. Deze blog geeft je een update over verschillende maatregelen die worden genomen om een duurzamere wereld te realiseren. 

Plastic vervangen door papier

Binnen de Europese Unie zijn er verschillende maatregelen genomen om het plastic afval te verminderen. De EU voelde zich genoodzaakt om maatregelen tegen plastic te nemen, omdat 80% van het afval dat in de zee terecht komt plastic is. Een drastische recente maatregel is dat EU-lidstaten geen wegwerp plastic producten meer mogen verkopen. Dat bekent bijvoorbeeld geen plastic bestek of rietjes meer op je komende verjaardag. Fabrikanten en winkels zijn nu volop bezig met het zoeken naar goede alternatieven. Ook heeft de EU alle lidstaten verplicht om het gebruik van plastic tassen te verminderen. Nederland lost dit op door gratis plastic tassen te verbieden in winkels. Je ziet nu dan ook veel vaker papieren tasjes

Meer duurzame energie

Een andere manier om een duurzamere wereld te realiseren, is om stap voor stap over te gaan op duurzame energie. In het Klimaatakkoord, waar 195 landen aan meedoen, is vastgesteld dat landen ernaar moeten streven dat in 2030 het aandeel van hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie 70% is. Nederland probeert duurzame energie dan ook te stimuleren. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door omwonende te betrekken bij lokale energieprojecten, windturbines op zee te plaatsen en zonnepanelen op daken en in zonneparken te plaatsen. Verder is Nederland op zoek naar energie-innovaties. Er moet een omslag komen van fossiele energie naar duurzame energie. Om dit te bereiken zijn er vele innovaties nodig in de energiesector. 

SDG Nederland

Een andere manier waarop Nederland duurzamer probeert te worden, is door eigen doelen te stellen op basis van de SDG’s. Deze afkorting staat voor sustainable development goals. Er zijn zeventien verschillende gebieden waarop Nederland doelen heeft gesteld. Voorbeelden hiervan zijn duurzame steden en gemeenschappen, verantwoordelijke consumptie en productie, betaalbare en duurzame energie, eerlijk werken en economische groei & goede gezondheid en welzijn. Naast doelen formuleert Nederland ook strategieën om uiteindelijk het gewenste resultaat te bereiken. Wanneer in 2030 alle doelen (grotendeels) behaald zouden moeten zijn, draagt dit bij aan de wereldwijde SDG’s. Immers, op wereldwijd niveau zijn de SDG’s opgesteld om landen te stimuleren bij te dragen aan een duurzamere wereld. 

Geef een reactie