A5 A6 Chemisch rekenen, Pulsar Chemie deel 1 hoofstuk 5 en 7. Heemlanden, feb 2010

 

Overzicht grootheden, eenheden, formules en rekenblokschema.

grootheid

symbool grootheid

(cursief)

Eenheid

(rechtop)

molaire massa (stof)

M (stof)

g mol1

massa (stof)

m (stof)

g

hoeveelheid stof of

chemische hoeveelheid

n (stof)

mol

volume (stof)

V (stof)

L

molair volume

Vm

L mol1

dichtheid (stof)

ρ (stof)

g ml1

concentratie (stof)

c (stof)

mol L1

molariteit

geen symbool

M (molair)

deeltjesconcentratie

[deeltje]

mol L1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en alleen bij gassen:

 

handig: 1 dm3 = 1 L en 1 cm3 = 1 mL 2,24 102 m3 mol1 = 22,4 L mol1

mol L1 = mmol mL1 2,45 102 m3 mol1 = 24,5 L mol1

g mol1 = mg mmol1

1000 kg m3 = 1 kg dm3 = 1 g cm3 = 1 g ml1 alk