Opdracht HD1 Nederlands A5A

 

Opdracht: Kies een van onderstaande stellingen en schrijf er een betoog over.

 

  1. Een werkgever moet sollicitanten kunnen afwijzen omdat ze roken.
  2. Westerse landen moeten schulden aan ontwikkelingslanden kwijtschelden

3.      Miljoenen kinderen gaan niet naar school, omdat ze bijvoorbeeld moeten werken. De consument is hier schuldig aan als hij producten koopt die via kinderarbeid tot stand komen.

4.      Op school moet een goede beheersing van n vreemde taal, het Engels, voldoende zijn.

 

Eisen:

1.       Maak een schrijfplan

2.       Zoek minimaal twee relevante artikelen en gebruik ze.

3.       Let op een duidelijke indeling

4.       Gebruik minimaal 500 woorden maximaal 600

5.       Zorg voor een pakkende titel

6.       Op papier n digitaal meebrengen naar de les van 15/10 (let op: vr de les af)