Het uitwerken van een boekverslag in Word.

 

 

Voor het vak Nederlands maak je dit jaar een boekverslag van een boek dat je hebt gelezen.

Om dit eerst te oefenen maken we eerst een voorbeeld boekverslag.

De meeste verplichte teksten zijn al voor je getypt en hoef je zelf dus niet te typen.

Na het afdrukken is het handig dit te bewaren als voorbeeld voor het echte boekverslag.

 

 

Voor Nederlands zitten de volgende drie onderdelen in je boekverslag?

 

A     Algemene informatie over het boek, dit zijn;

·                        Titel

·                        Auteur

·                        Uitgever (plaats en het jaar van de uitgave) en

·                        Wat voor soort boek het is (science fiction, detective, historisch etc.)

 

B     De beschrijving van de inhoud

Hierbij gebruik je een bestaande tekst die je alleen hoeft te kopiëren en te plakken in je voorbeeld boekverslag. Later leer je bij Nederlands wel hoe je dit eigenlijk zelf zou moeten schrijven voor in een goed boekverslag.

De docent Informatiekunde legt uit waar je de tekst vandaan kunt kopiëren.

 

C     Je eigen mening over het boek

Ook hierbij maak je gebruik van een bestaand stuk tekst en kopieert en plakt dit in je boekverslag. Daarna maak je een tabel. Hierin staan vijf woorden en achter elk woord geef je een cijfer van 1 tot 5 om jouw mening per woord te geven.

Ook hier legt de docent Informatiekunde uit waar je de tekst vandaan kunt kopiëren.

 

 

Hoe ga je bij informatiekunde een goed voorbeeld boekverslag maken?

 

·         Je maakt het boekverslag in Word

·         Je boekverslag heeft een duidelijke voorkant met daarop je naam, klas en het boek van je boekverslag en één foto van de voorkant van het  boek of de schrijver of over het onderwerp.

·         Verder staan er ook op de voorkant de punten die bij A gevraagd worden (Titel, Auteur, Uitgever en wat voor soort boek het is)

·         Een inhoudsopgave om aan te geven op welke bladzijde de zaken te vinden zijn.

·         Gebruik voor de rest van het verslag het lettertype Times New Roman en 12 punten groot.

·         Een voettekst met daarin je naam en klas, de titel van het boek en een blad nummering. Dit doe je in het lettertype Arial en 10 punten groot. Boven de voettekst staat een lijn.

·         Bij punt C van het boekverslag, geef je de eigen mening en moet zet je deze ook in een tabel waarbij je voor vier beoordelingen zelf punten geeft van 1 tot 5. Daarna gebruik je de tabelgalerie om deze tabel er mooi uit te laten zien (zie het voorbeeld hieronder).

 

Trefwoord over het boek

Eigen cijfer 1 tot 5

Mooi

4

Spannend

3

Geloofwaardig

1

Makkelijk te lezen

5

 

 


Stap  1

 

Open het Word bestand “Boekverslag bron” bij de opdrachten van de informatiekunde site.

 

Dit is een kale tekst, die geen pagina scheiding heeft, geen voettekst en geen inhoudsopgave. Deze tekst moet je dus nog helemaal opmaken.

 

 

Stap   2

 

Maak een voorblad, met daarop in het midden het woord;

Boekverslag, daaronder jouw naam, daaronder jouw klas en tot slot daaronder de titel van het boek.

 

 

Stap   3

 

Het boek heet “Steen door de ruit” en is geschreven door; Simone Kramer. Zoek op internet een afbeelding die hiermee te maken heeft (foto van een gebroken ruit of een steen of van de schrijfster of het voorkaft van het boek zelf).

 

Stap   4

 

Zet onder de foto de gegevens die je bij punt A ook moet geven.

Dus de auteur,

de titel en,

de uitgever.

 

Stap  5

 

Maak een voettekst met lettertype Arial 10 punten groot, zoals je hieronder ziet staan;

 

 

 

 

 


Het maken van een lijn aan de bovenkant van de tekst kan met de knop randen in de Opmaak werkbalk

 

 

 

 

Stap   6

 

Zorg dat je na het voorblad alvast een lege pagina aanmaakt om straks je inhoudopgave te maken Werk natuurlijk weer met een harde pagina scheiding Ctrl-Enter.

 

 

Stap   7

 

Gebruik voor de teksten A, B en C het lettertype Times New Roman en 12 punten groot.

Zorg dat je de teksten A, B en C evenwichtig over twee bladzijden verdeeld.

 

Stap   8

 

Maak deze tabel met 2 kolommen en 5 rijen na;

 

Trefwoord over het boek

Eigen cijfer 1 tot 5

Mooi

4

Spannend

3

Geloofwaardig

1

Makkelijk te lezen

5

 

Selecteer daarna de gehele tabel en kies dan in de menubalk;

·         Tabel

·         Tabel galerie

·         Eigentijdse tabel

 

Nu zal de tabel veranderen van vorm en kleur en ziet het er beter uit.

 

 

Stap   9

 

Maak een Inhoudsopgave op de nog lege bladzijde na het voorblad.

Voor het automatisch maken van deze Inhoudsopgave, ga dan hier verder.

 

 

Stap   10

 

- Sla nu eerst je werk op een diskette op onder de bestandsnaam Vb_boekverslag.

- Stuur dit bestand voor de veiligheid ook naar jouw eigen e-mail adres

(of van iemand anders, die je kent).

- Maak thuis een uitdraai van dit bestand en lever dat de volgende les in jouw Informatica-docent.

  Je krijgt dan een beoordeling (o, v of g) en een gecorrigeerd exemplaar terug.